Etusivu

Puiden hoito

Puiden poisto

Puutarhatyöt

Konsultointi

 

Arborosti
Y-tunnus:1818130-5
Katariina Rosti
puutarhuri, arboristi
Tyvitie 5 J
18120 HEINOLA
p. 0405071184
arborosti@kartikki.net

Facebook

PUIDEN HOITO

Rakennetussa ympäristössä puut kasvavat vaativammissa olosuhteissa kuin metsässä. Puilla kaupunkiympäristössä on tärkeä merkitys hapen tuottamisessa ja ilman puhdistamisessa. Ilman puita emme voisi elää. Siksi ne tarvitsevat huolenpitoa koko elämänkaarensa ajan. Jotta puut voisivat kasvaa isoiksi, ne tarvitsevat hoitajakseen ihmisen, joka ymmärtää niiden vaatimukset.

Puun istuttaminen on alku kaikelle. On osattava valita oikea puu oikeaan paikkaan. Puu on istutettava oikeaan syvyyteen, jotta sillä on edellytykset lähteä kasvuun. Juuristo on osattava tarkistaa ja tarpeen vaatiessa avata, jottei se kasvaessaan kurista puuta. Nuori taimi on osattava tukea ja suojata, jotta sille voidaan taata hyvä lähtö elämään.

Nuori puu vaatii rakenneleikkauksia. Valo-olosuhteet rakennetussa ympäristössä aiheuttavat helposti kasvaville puille rakennevikoja, jotka hoitamattomina voivat aiheuttaa oksien ja haarojen repeämisiä. Arboristi osaa ohjata puita kasvamaan turvallisiksi. Rakenneleikkaukset suositellaan tehtäväksi 2-5 vuoden välein.

Varttunut puu ei vaadi enää niin paljon hoitoa. Latvuksesta poistetaan kuivat ja vaurioituneet oksat. Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että tontilla kasvavat puut eivät haittaa liikennettä. Ajoneuvoasetuksen No:1257/92 mukaan vapaan oksakorkeuden tulee olla ajoradalla 4,8m ja kevyenliikenteenväylällä 3m. Oksat tulee osata poistaa oikein, jotta leikkaushaavat paranisivat nopeasti, eikä niistä pääse lahottajat sisälle puuhun. Puut olisi hyvä käydä läpi 7-10 vuoden välein.

Vanha puu on arvokas. Arboristi osaa määritellä vanhan puun kunnon.  Latvustuennoilla ja oikein tehdyillä kevennyksillä pystytään jatkamaan arvokkaan puun elinkaarta.

 

Hoitoleikattu saarni

Varttuneesta puusta on poistettu vain kuivat sekä muutama naapurin leikkimökin katolle kasvava oksa.